Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/2/2e0a291c4a9d294b9deec8e2700e902d.xhtml failed

Mpanoratra: Tambanivohitra.com

Andao hiresaka Objet indray I

Voalohany aloha dia miarahaba ny infogasy rehetra eto amin’ny sehatra tratry ny taona vaovao 2005.

Be herehina moa amin’izao fiainana mafy izao, ka izao vao afaka indray mba mitafa eto ny bandy kely.

De mba faly ihany koa aloha izahay Tambanivohitra, fa toa hoe mba ho jerena indray hono manomboka amin’ity taona ity e, ka asa izay ho havoakany ao !!!?

Izay no lava, fa dia mbola kozy objet indray no hatolotra hatao petit dejeuner eto, sady toa tena mihetsiketsika daholo ny manodidina azy io amin’izao fotoana izao, ka inoako fa tsara ny mifampizara balahoasy matetika.

I. Fampidirana:

Raha hitodihina ny mikasika ny tantaran’ny fanoratana programa dia ny fifotorana amin’ny actions no masaka hatrizay, sy natao ho votoatin-draharaha, izay nalahatra sy narindra mba hikirakira sy hitrandraka ireo ?donnees?, izay lasa sehatra hafa iray koa. Ka ny fomba fiasa dia mazana manasaraka ireo zavatra roa loha ireo, nefa tsy maintsy miara-miasa sy mifameno ihany ao amin’ny sehatra fampiharana azy amin’ny asa amanan-draharaha !

Efa ela ihany no efa nisy nivoy ny fanovana ny fomba fijery hoe : maninona raha ireo zavatra kirakiraina mihitsy no hifotorana atao eo ampovoany, ka ny ezaka atao dia ny hoe : inona avy ireo ?toetra? mamaritra io zavatra io, ary inona avy ireo ?hetsika ? mety azony atao na azo atao aminy.

Raha andraisana ohatra tsotra mora hampitoviana ara-keviny fotsiny ireo fijery roa ireo dia andao hoe hianatra hanao adisanina kely isika:

Ny fomba voalohany (mifototra amin’ny fombafomba fanao)

 • kajyAdisanina:
 • raisina ilay ?donnee? voalohany
 • raisina ny faharoa, dia atao ny tambatra dia tehirizina
 • Avoaka ny tahiry farany (voakatra ny adisanina natao)
 • Alaina ireo donnees avy any misy azy misy azy, inona avy ireo karazany ary fomba ahoana no hangalana sy hametrahana azy.

Ohatra:

 Valiny = kajyAdisanina(sanda1, sanda2);

Fanamarihana: raha sendra miova ireo karazana donnees (type) kirakiraina dia tsy maintsy faritana manokana amin’ny fomba fanao hafa koa izay tranga adisanina izay

Ohatra amin’ny C:

float kajyAdisanina(float a, float b) { return a + b ; } // ilay fomba fanaovana adisanina io.
Resultat = kajyAdisanina (15.8, 7.5); // fampidirana ireo sanda reel ho kajiana (donnees)

De ahona zany raha ohatra ka miova ireo karazan’ny sanda ? ohatra chaine no atao adisanina:

Resultat = kajyAdisanina("Infogasy","Gasy") 

Ny fomba faharoa (fijery mifototra amin’ny objet):

- Faritana mazava aloha ny toetra ankapoben’ilay zavatra (mety hatao adisanina, na mbola tsy fantatra mazava aza izireo)

Ohatra:

ZavatraAzoKajiana :
{
 sandany(karazana : Object) //famaritana ny toetrany;
 kajyAdisanina (karazana argument ekena : Object) // hetsika azony atao na atao aminy;
}

Ohatra:

 Valiny = ZavatraAzoKajianaIray.kajyAdisanina(sandaHafa);

Fanamarihana: raha sendra miova ireo karazana atao adisanina, dia :

 • tsy miova ny toetoetran’ilay fomba fanao, fa ny karazan’ireo sanda ampihaonana no misafidy izay fombafomba mety amin’izireo avy.
 • na manampy fotsiny ianao famaritana zanany manitsy ny fomba fanaovana ilay adisanina, io ilay fandovana = heritage, mampalaza ny objet, raha aseho tsotsotra eto amin’ity ohatra ity.

Fomba roa mety azo raisina, ireo nefa dia mbola mety misy fika hafa koa ampiharina an !

Ohatra amin’ny Java:

class ZavatraAzoKajiana
{
  Object sanda; // toetran'ilay objet
  ZavatraAzoKajiana(Object sandaHafa) { sanda = sandaHafa; } 
         // famoronana objet iray, na constructeur no fiantso azy.
  Object getSanda() { return sanda; } // toy izao ilay fijerena avy ivelany ny 
         // toetra anatin'ity objet ity (fa tsy tsara ny mamaky mivantana
         // ny toetra ?sanda?; ohatra eto)
  void setSanda(Object sanda) // na fanovana avy ivelany ny sanda
  Object kajyAdisanina(double sandaHafa)// fomba fanao raha reel no atao adisanina
  {
   Double d = getSanda();
   return new Double(d.doubleValue()+sandaHafa) ;
  }
 
  Object kajyAdisanina(String sandaHafa)// fomba fanao raha chaine no atao adisanina
  {
   String s = getSanda();
   return s.concat(sandaHafa);
  }
}

Fehiny amin’ity resaka fampidirana ity ary aloha dia hita mazava fa :

Masaka be ny mampiasa ny vainga naorina tamin’ny Objet, raha raisina fotsiny io ohatra tsotra io. Ary ny tena zava-dehibe dia azo itarina tsikelikely (kely mihalehibe ny fomba fiasan’ny vainga Object aorinao, araka izay ilaina amin’ny manaraka).

Ohatra amin’io Adisanina io dia tsy misy mihitsy manakana antsika handray karazana sanda lehibebe kokoa toy ny donnee avy anaty fichier ohatra, na kajy amina Vecteur na Matrice, na izay tiana revena Adisanina rehetra e !!!

Fampiharana azo heverina azy io zao (hevitra atsidika fotsiny an !): Adisanina na post anaty page JSP. Mbola hasiantsika kozy koa ity jsp, ity atsy ho atsy satria zava-dehibe koa ao anatin’ny famoronana praograma mifampijara asa (distribuee) izy io indrindra amin’ireo mihodina amin’ny tranonkala

 • Avoaka anaty page JSP ny vokatra n’io kajyAdisanina io.
 • Ilay Object courant mitahiry ny post rehetra efa nisy hatrizay (mety avy anaty base io : Db4Object fidina, fa masaka be io).
 • Ilay sanda argument, mampiditra ny post farany ampidirina amin’ny serasera.

De ianao manohy ilay hevitra nipoitra ary, ary mazotoa homana

Dia mandrampihaona ary amin’ny manaraka indray.

Tambanivohitra.com


 

andaohiresakaobjetfahai.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43