Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/6/6825947f3f9df0274823a691cc38c04e.xhtml failed

====== CVS sy SubVersion ====== Alavaina amin'ny hoe **Concurrent Version System** dia ampisaina eo amin'ny resaka fitantanana ny fichier (rakitra) izay mety hisy version maromaro. Matetika izy ampiasaina amin'ny resaka fitantanana code source fa azo ampiasaina amin'izay hitiavana azy izy arakaraka ny ilain'ny tsirairay azy. ===== Fomba fiasan'izy ireo ===== Izy ireo dia miasa **client/serveur** . Izany hoe misy ny serveur izay any daholo no mipetraka ny source rehetra (repository) dia misy client ny client izay misarika izany rehefa hiasa. Ny fichier tsirairay dia manana ny **historique** avokoa amin'ny cvs na subversion. Azo hasiana **balise** (tag) ny etat'ny depot (**repository**) amin'ny fotoana iray. Afaka mitarika **branche** (branch) amin'ny etat anankiray balise ohatra na daty iray. Tsy ho lava resaka fa ohatra : Manana projet hoe Andrana aho. Misy fichier roa ao anatiny : Readme.txt sy File.txt ohatra. Projet 2.0 izy ankehitriny. Nasiana balise (tag) izy tamin'ny version 1.0 sy version 2.0. Azo atao zany ny mampitaha tsara ireo fichier ( Readme sy File ) ohatra tamin'ny version 1.0 sy 2.0. Azo atao ny mamorona branche (branch) miainga avy amin'ny version 1.0 dia manova ireo fichier aho. Ny Version 2.0 afaka mitohy hatrany tsy miankina amin'ilay branche. Rehefa hita hoe mahomby ny fanovana natao tamin'ilay branche notaritina tamin'ny version 1.0 azo akambana (merge) amin'ny branche principale izany. ===== Ny azo ampiasaina azy : ===== * Developpement en parallele ( Olona maromaro miara miasa tsy voatery hitovy toerana ) * Maintenance ho an'ny client mora foana (Fanitsiana ny bug). Satria ohatra hoe misy bug ny version 1.2 any amin'ny client X , afaka sarihanao ilay projet ray manontolo hanitsiana ny bug. Rehefa voatsara izany ka mandeha afaka araikitra (merge) amin'ny branche principale ilay fanitsiana. //(Ohatra hafa hoe sendra nanao redaction na document anankiray ianao dia notantanao tamin'ny cvs ilay izy , nampiatahaina ny version anankiroa dia hitanao fa ilay natao tany aloha no metimety kokoa ,noho izany afaka mbola miverina amin'iny ianao. Fa eritrereto hoe tsy nisy cvs ...)// ===== Fomba fametrahana ===== **Serveur ** **cvs** : Ny CVS matetika raha hoe linux no atao serveur dia efa misy ny ankabeazan'ireo distribution. Raha windows no atao serveur dia misy ny cvsnt //( **cvsnt** : Raha Windows no atao serveur dia tsara kokoa ny mampiasa azy ity indrindra ireo projet izay misy espace na caractere accent sy ny tariny ny anaran'ireo fichier.Azo atao ihany koa ny mandefa azy ity amin'ny Linux. )// . Tsy dia sarotra loatra ny mametraka azy ka avela ho jerenao. **subversion** : Mandeha amin'ny Linux ( Suse, Redhat , Mandrake , Debian) , ny FreeBSD , Mac OS X ary ny Windows. Tsy dia sarotra ny mametraka azy. **Client** Betsaka ny client azo ampiasaina amin'izy ity indrindra ny cvs (commande en ligne , outil graphique) ary misy ihany koa ireo [[IDE]] izay tonga dia mahazaka azy ( WebSphere Studio ohatra) fa raha amin'ny Windows ny tsotra ohatra dia ny Tortoise izay misy ho an'ny : * cvs : [[http://www.tortoisecvs.org/|TortoiseCVS]] * subversion : [[http://tortoisesvn.tigris.org/|TortoiseSVN]] {{sary:tortoisecvs.png}} {{sary:tortoisesvn1.png}} {{sary:tortoisesvn2.png}} ===== CVS sa SubVersion ===== Hoe inona ary no ampiasaina cvs sa subversion. Ny CVS no nisy aloha fa taty aoriana vao nisy ny subversion izay ny tanjona dia ny hanoloana ny cvs satria ankoatr'ireo zavatra azo atao amin'ny cvs dia misy fanatsarana sy fanampiana zavatra hafa ny subversion. Raha tsorina dia somary tsara kokoa izany ny subversion. ===== Famaranana ===== Mety misy ihany koa ireo fitaovana commercial hafa fampiasa toy ny **Visual Source Safe** , **PVCS Manager** sns fa izany hoe ny tsininy dia indraindray somary lafo loatra izy ireo. Raha jerena hoe iza no mampiasa ny cvs dia ny **sourceforge** no anisan'ireo goavana indrindra ngamba ary betsaka koa ireo projet hafa mampiasa azy. Raha ny subversion indray dia manomboka avadik'ry zareo tsikelikely mankany amin'izy ity ny repository cvs (Toy ny Debian ohatra).

 

cvs.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43