Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/a/aadf65120dee86026ee07bae669678cb.xhtml failed

====== Frequently Asked Questions ====== Ireo fanontaniana mipetraka matetika amin'ny resaka [[MySQL]] ===== Administration - Installation ===== ==== Adino ny mot de passe r00t, inona no atao ? ==== Valiny ==== Te hanampy utilisateur vaovao ? ==== Indraindray rehefa mikirakira base de données mysql dia tsy afaka manisy an'ireny interface d'administration, indrindra rehefa sarotiny ny client. (toad na sqlyog na navicat misy maromaro ankoatran'ireo fa ireo no fampiasako) ity ary misy hevitra anampiana utilisateur amin'ny base de donnees mysql. Marihina fa tamina reseau local no nanaovana an'izy ity. 1- miditra **commande ms-dos** ianao 2- -raha eo anoloan'ilay serveur de donnees ianao dia ataonao <code> c:\>mysql -uroot </code> -raha amin'ny poste client ianao <code> c:\>mysql -h192.168.16.25 -uroot (raha 192.168.16.25 ny ip-n'ilay serveur ohatra) </code> normalement tokony tafiditra mysql ianao avy eo 3- ampidirinao amin'izay ireto commande ireto <code> mysql> grant all on *.* to nomutilisateur@'localhost' identified by 'motsdepasse'; </code> tafiditra afaka mampiasa eo amin'ny serveur izy amin'io <code> mysql> grant all on *.* to nomutilisateur@'%' identified by 'motsdepasse'; </code> Io no manome lalana azy hiditra avy amin'ny poste client rehetra ==== Ahoana ny fampiasa ny port forwarding ? ==== Afaka atao ny manao acces a distance ny serveur misy mysql iray raha - Tafiditra avy amin'ny ssh ao amin'ilay reseau local misy an'ilay base ianao - Fantatrao ny adresse IP (local) misy ilay base. Ny fitaovana ilainao dia **client SSH** iray ahafahana manamboatra tunnel [[SSH]], [[Putty]] moa no fampiasako (fa mety daholo rehefa mahavita manamboatra tunnel ssh rehetra). Efa azokazonao an-tsaina angamba ho aiza no aleha. Ny zavatra atao voalohany dia mazava ho azy fa manomana ny fomba idiranao ao amin'ilay reseau, (adresse IP sns). Avy eo ianao dia mamorona tunnel SSH toa izao (raha putty). Ary amin'ny pejy famoronana tunnel, ery ambany ery misy hoe "add new forwarded port" eo amin'ny "source port" ampidirinao **3306** ary ery ambany "destination" ampidirina **192.168.54.17:3306**, (jereo ny sary) {{sary:mysPF.JPG}} raha 192.168.54.17 ohatra ny adresse IP local misy ilay base. Tsindrina ny bokotra "add" **Sokafanao ny connexion.** Rehefa tafasokatra ny connexion dia sokafana amin'izay ny **SQLyog** na ny **Navicat** (sns...) ary atao localhost ny "MySQL Host Adress" aleo atao "**root**" ny utilisateur fa iny matetika tsy mila mots de passe, vaomaika tsara raha mahafantatra utilisateur ianao.

 

faqmysql.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43