Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/3/3d12ad853fb50ba780103b6fce5985af.xhtml failed

Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO faha I

Ny tolotra lahatsoratra haroso manomboka eto dia azo atao hoe famenon’ilay lesona « Resaka Objet Java » ihany, saingy fampiharana amin’ny fanorenanana informatika ankapobeny ny fampiasana ny fomba fiasa mifototra @ny tetika fanoratana laminasa POJO na Plain Old Java Object. Raha tsorina dia azo adika ho fiaingana avy any @ny fototra niorenana’ny fanoratana laminasa « Objet » hatrany amboalohany mihitsy ny fanoratana azireo. Tsara marihina mantsy fa naka betsaka t@ny Smalltalk i Java raha ny fotokevitra Objet, fa kosa nindrana betsaka ny C sy C++ izy raha fitsipi-panoratana fotsiny.

Ny lohateny izany dia : « Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO » ; na izany na tsy izany aza dia tsara marihina fa hampiasa betsaka ireo fitaovana fampiasa mahazatra @ny fanoratana laminasa isika ; tsy inona ireo fa ohatra :

  • Eclipse ho @ny famoronana ireo kilasy POJO hilaintsika. Indrindra ny fanorenana ireo lojikana sehatrasa na logique metier.
  • Ny fitehirizana dia ireo sahaza ny Objet avy hatrany ka hampiasa ny API omen’ny ekipa Db4Object (www.db4o.com) isika … tena tsara be izy io @izao fotoana izao :)
  • Ny fanehoana, mba tsy handaniana fotoana betsaka amin’io @ny lesona, dia ny fampiasana ny JSP standard no ho raisina ohatra aloha. Noho izany dia hampiasa koa isika ny Dreamweaver amin’io mba tsy hisafolitika @ny balise html sy ny scriptlet. Marihina fa @ny tetika fanehoana hafa dia misy ny ezaka fandrindrana mirazotra amin’izay koa ho an’ireo tetika fanehoana hafa (AWT/Swing na SWT izay efa misy ezaka maro ny fanatsorana azy io miaraka @ny XML, ny fampiasana Javascript notsorin’ireo mpanorina ny AJAX, sns …)

Dia ireo zany no ho trandrahina raha oharina @ny rindrandamina andalany telo ny fijerintsika ny fanorenana hatao (architecture 3-tiers).

Ny amin’ny sehatra hihodinan’ireo kosa dia nisafidy ny mpamatsy laminasa sy tranokala (serveur http et d’application) Jetty an’ny Mortbay isika, fa tsy Tomcat, mazava ho azy fa mety daholo izay ampiasana amin’io lafiny io fa tsy voatery ho « compliant J2EE » akory. Ny API avy an-kafa kosa dia ireto avy :

  • Hessian ho @ fiantsoana lavitra hetsika laminasa (méthodes distantes), fa tsy XML-RPC intsony… Tsara be koa io satria fivoaran’ny ity farany ity, fa ny fiovana lehibe dia izy protocole binaire, nefa tsotra lavitra nohon’ny RMI n’i SUN.
  • iText ho @ ny fanehoana PDF ny zavatra tiana havoaka ivelany sy kirakira taratasy
  • JXL ho @ny fanehona ho XLS ny zavatra tiana havoaka ivelany.

Eto izany dia tsara marihina fa hisy fandraisana ohatra tsotra iray ho entina eto, nefa inoana fa azo ampiharina @ny sehatra hafa na kely na lehibe izany rehefa azo tsara ny paika ankapobeny nitondrana azy. Izy io koa dia tsara marihina fa vokatra karoka natao manokana @ny maha mpakafy objet java ny mpanoratra ; ka rehefa nahita ireto ezaka lehibe ataon’ny mpikarakara ny Infogasy.net dia ho zahay hoe : tsy aleo ve atolotra ato koa sao mahasoa ny Malagasy namana hafa mety mitovy « passion » e  …

Ireo fotokevitra lehibe niaingana tany amboalohany:

Fotokevitra N°1 : Hoy I Bruce Eckel ao amin’ilay boky malazany “Penser en Java” : « Objet » daholo hono ny zava-drehetra … Dia maninona koa moa raha hametraka ny fomba fijery ny « système complexe réel » iray aho ka voasarako ho vainga voatondro tsara sy mirindra fiaraha-miasa izireo ao anatin’ilay « système » : Dia homeko anarana hoe Modely = Modèle = Model ireo vainga ireo tsirairay : ny antony dia hita amin’izao fotoana izao fa ny zavatra rehetra hita maso na ny tsy hita maso aza dia azo amoronana « modely fikazy » azireo avokoa. Eto izany dia efa lazaina fa hafa famaritana @ilay M ao anaty arsitektiora MVC ny Modely lazaiko eto. Mba ho afaka miaramiasa mirindra ireo vainga modely ireo dia tsy maintsy misy mpikarakara « akaiky » azy avy ireo modely ireo, manao izay asa izay : Dia homena anarana hoe Service ireo mpikarakara ireo. Mampikambana izay rehetra izay moa dia tokony hisy mpikarakara « ankapobeny », ka ny tena asany dia sehatra « ambony » @ny sehatrasa sy fampifandraisana : Homena ny anarana hoe : Liaison = Linking io mpikarakara io. Raha tsorina zany dia : « Modely » avokoa ny vainga rehetra hitanao ao anaty rafim-panorenana iray, ka ny firindran’ny fiarahamiasan’ireo modely ireo no mamaritra ny fiasan’ilay fanorenanana @ny tontolo manodidina azy. Nomena anarana hoe : Modèle-Service-Liaison na Model-Service-Linking io fomba fijery rafim-panorenana io.

Fotokevitra N°2 : Fametrahana rafitra fitondrana « objet » mba hanamora ny fifanakalozana ataon’ireo modely manorina ilay “système”. Navondrona anaty rafitra mpitahiry “mandalo” antsoina hoe : Universal Container Model ireo mpitondra “objet” mivezivezy ireo. Ny implementation’io dia hampiasa betsaka ny conteneur d’objets misy maro ao anaty API standard-ny SUN

« Vision conceptuel » aseho eto ambany no azo amaritana azy raha fintinina @ny sary tsotra. Mazava hoa azy fa ny “implementation” efa natao dia natao t@ny soratra laminasa java na POJO ny marimarina kokoa, sy ireo fitaovana sy API voatanisa etsy ambony.

:wiki:pojo01.png

Ohatra raha fampiharana @ny tetikasa informatika iray:

:wiki:pojo02.png

 

pojofahai.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43