Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/dc033b62eb4d0b09fdf91c1813ea4dec.xhtml failed

Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO faha VIII

Mikasika ny «Service métier na domaine» anaty MSL-POJO :

Raha atao bango tokana ary ny vitantsika hatreto, indrindra ny andrana izay natao dia nampisehoana ohatra « implémentation » tamin’ilay fijery antsoina hoe MSL-POJO ; nefa tsara marihina fa ny mbola naseho hatreto aloha dia ny nandraisana « modely » karazana roa dia ny fitehirizana na « persitence » mampiasa Db4Object » sy ny fanehoana na « présentation » mampiasa JSP … Izany hoe ilay M daholo no nasiana resaka sy koa ampahany « service » izay tsy misaraka aminy : antsointsika hoe : mpiakarakara « ambany » ireo modely izireo …

Eto dia hanomboka hiresaka ny mpikarakara ambony isika izay tsy inona fa voabaikon’ny sehatrasa tiana hanaovana ilay fanorenana informatika : Service métier no ilazantsika azy.

Alohan’izay anefa dia tianay ny hanokana aloha fotoana ho fanazavana bebe kokoa momba ity MSL-POJO ity.

Fanazavana mikasika ny fijery MSL-POJO :

Ny fijery MSL-POJO zany dia zavatra roa no tsara marihina :

1. Ilay fijery-na arsitektiora manasaraka ilay “système” ho “modèle” maro isan-tokony izay miara-miasa mirindra mba hanatrarana ilay asa tokony hataon’ilay “système”. Io zany dia “fomba fijery an-tsaina” ilay zavatra ho ketrehina no tena marina na “vision conceptuelle du système”, ary io fijery rafitra io no tokony mitoetra tsara ho an’izay hampiasa MSL-POJO ! Ireo “modèle” ireo moa raha “implementation=fanoratana laminasa” no resahina dia mety ho kilasy iray na maro no ho hita ao anatiny …

2. Ilay teknika sy fitaovana entina mampihatra ilay fijery kosa no antony nametrahana ny POJO izay tsy inona fa fanoratana mampiasa ny fomba fanoratra laminasa mifototra @ny fotokevitra “objets” hatrany ampiandohany. Marihina fa ny fonosana MSL-POJO zany rehefa tafatombina tsara dia azo kilasiana ho API (Application Programming Interface) fa tsy fitaovana toy ny “framework” akory. Izy koa dia fijery misokatra no nanamboarana ny “interface”-ny rehetra, noho izany dia mora kokoa ho azy ny mitrandraka ireo API hafa rehetra; indrindra avy @ny tontolo misokatra toy ny “open-source”.

Entina manamafy izay soridalàna napetraka tany amboalohany izay dia tiana lazaina aloha fa hatramin’izao dia efa misy fitrandahana API vitsivitsy tafiditra ao anatin’ny MSL-POJO andininy voalohany :

Modely fitehirizana (persistence) :

- mampiasa ny tahiry Db4Object version 6.3 no midina.

Modely fanehoana (présentation) :

- mampiasa ny JSP sy « front-controlleur » miaraka @ny « vue » ; izany hoe JSP iray ihany no ahitanao ny Vue sy ny Controlleur araka ny tetika MVC.

Modely takadavitra (accès distant) :

- ahitana ny API Hessian; mampiasa “protocole binaire” mitaingina ambonin’ny TCP/IP.

Modely fanontana taratasy :

- ahitana ny API iText, mamoaka ny tahiry fanonta @ny endrika PDF-ny Adobe (izay ho lasa standard … angamba !)

Modely famoahana kirakira tabilao Excel:

- ahitana ny API jxl ahafahana mamoaka tabilao sahaza ny “tableur” Excel.

Ny MSL-POJO @ny ho avy:

Amin’izao fotoana izao moa dia efa an-dàlana ny MSL-POJO andininy faharoa, satria efa mihamaro ny API vaovao sy fitaovana hitanay ho tsara raha ampidirina anatin’ity API naoriana ity.

Noho izany dia hisy fiovana ka :

- ho havaozina tanteraka ny “implementation”-ny Modely fitehirizana mampiasa Db4Object version 6.4 miakatra. Hampiasa ny API MITOO (ao anaty Community Project Space ny Db4Object mba hanamorana ny fifandraisana @ny SGBDR = base rélationnelle)

- hiampy ny “implémentation” ao anaty Modely fanehoana ka ankoatra ny JSP, dia ho hampidirina ao koa :

o ny fampiasana ny AWT/Swing miaraka @ny API JGoodies Forms. Eto dia ho hampiasa ny “assistant” fanamboarana “forms” an’ny Abeille forms, ka ny fichier “.jfrm” misy ny “stratégie de placement na layout” no ho trandrahina anatin’ireo kilasy POJO avy eo!…

o hanomboka hitrandraka sahady koa ato ny zava-baovao lehibe navoakan’ny SUN t@ny volana Mai farany teo dia ny JavaFX Script. Raha tsorina io dia “langage script ” fanampiny an’ny POJO mahazatra, ka hanamora ny fanamboarana “Modely fanehoana” hivelatra hatrany @ny 2D sy 3D. Manana runtime manokana ary inoana fa hitambatra @ny JRE na “machine virtuelle” –ny SUN io rehefa masaka tsara … Zava-dehibe tokoa ity farany ity manomboka eto ao @ny tontolo Java, satria dia hita fa afaka miaramiasa feno @ny POJO mahazatra ilay izy nefa haingana dia haingana ary mora voafehy ny fampiasana azy raha hanamboatra fanehoana ianao … Toa hoe hifaninana @ny Silverlight-ny Krosoft hono izy io, fa tsy dia arako tsara aloha ity farany ity ny fiasany; fa raha ny hevitro manokana aloha dia toa efa miala any ny “arrêt de mort”-ny Javascript sy ny manaraka azy AJAX ho an’ireo mpiketrika Java rehetra angamba. I Krosoft sy SUN rahateo moa efa nifampitantana hatramin’ny 2004, raha nojohina ny tantara … 

(hitohy)

 

pojofahaviii.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43