Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/da61475d715c18762e8dbbe83eab970b.xhtml failed

Regular Expression na Expression Reguliere (regexp)

Ny informatika dia natao hanolo ny toeran’ny olombelona eo amin’ireo asa matetika miverimberina sy mandreraka. Ny olombelona koa anefa etsy andaniny dia tsy mitsahatra ny mitady vaha-olana mba hahamora sy manamaivana ny fomba fanehoana sy fampitana hevitra.

Ny regexp dia modely natao fanehoana vondrona soratra maromaro mitovitovy endrika na misy hifandraisany izy (Voarakitra ao na litera na isa). Natao ho vakian’ny olombelona izy fa ny tanjaky ny solosaina no araraotina asaina manao ny kajy rehetra.

Rehefa mitady fichier (rakitra) dia matetika isika manao hoe : *.* ohatra tamin’ny ny adron’ny DOS, ireny dia anisan’ny expression reguliere. Nitatra be izy taty aoriana ka lasa ofisialy mihitsy ary tapitra hahitana azy daholo ny ankabeazan’ny kirakira toy ireo editeur texte samihafa sy ny maro hafa.

Karazana fanoratana

Misy karazany maromaro ny fanoratana regular expressions, ohatra:

 • Ny regexp fototra, Unix traditionnel
 • Ny extended regexp izay manaraka ny norme POSIX
 • Ny PCRE na Perl Compatible Regular Expression, izay matanjaka kokoa satria nitondra fanatsarana betsaka ny regexp ny langage Perl
 • Ny regexp manokana ho an’ny rindrankajy na langage iray, izay mazana mitovitovy amin’iretsy ambony ihany.

Ireo modelin-tsoratra

 • Ireo litera tsirairay dia maneho ny tenany avy. Ny litera joker dia ny teboka “.“. Azo atao koa ny mampiasa ny code octal-n’ny soratra tsirairay, ampialohavina \x.
 • Fonon-teny fisaka (crochets) [] : milaza iray amin’izay soratra ao anatiny. Ohatra:
[AB]   : maneho litera A na B
[aeiouy] : maneho zanatsoratra, sora-madinika
[A-Z]  : maneho sora-baventy
[0-9]  : maneho tarehimarika
 • Faritry ny andalana:
^    : maneho fiandohan'ny andalana rehefa eny amin'ny voalohany ^
$    : maneho fiafaran'ny andalana rehefa eny amin'ny faran'ny modely
^$    : io izany maneho andalana foana (ligne vide)
 • Fandavana:

Ny ^ rehefa tsy eo amin’ny voalohan’ny regexp dia milaza fandavana, izany hoe:

[^aA]  : maneho izay soratra rehetra ankoatra ny a
[^0-9]  : tsy tarehimarika

Fiverimberenana

Toy izao no fomba fanehoana fiverimberenana:

? : Ny soratra arahiny dia miverina in-0 na 1
* : Ny soratra arahin'ny * dia miverina in-0 na mihoatra
+ : Ny soratra arahin'ny + dia miverina in-1 na mihoatra
{min,max} : Ny soratra arahin'io dia miverina in-min farafahakeliny, ary in-max farafahabetsany. Ohatra:
{2,5} : farafahakeliny in-2 ary tsy mihoatra ny 5
{2,} : farafahakeliny in-2 ary tsy misy fetra farafahabetsany
{,5} : farafahabetsany in-5

Safidy

infogasy|ifg : mifanaraka amin'izay misy hoe "infogasy" na "ifg"

Modely manokana

[:upper:] : sora-baventy
[:lower:] : sora-madinika
[:alpha:] : tarehin-tsoratra
[:alnum:] : tarehin-tsoratra sy tarehimarika
[:digit:] : tarehimarika
[:xdigit:]: tarehimarika hexadecimal
[:punct:] : mari-piatoana (teboka, faingo, sns)
[:blank:] : espace na tab

Fanakambanana

Azo akambakambana ho vondrona ny regexp. Fonon-teny no mametra ny vondrona tsirairay, ary milahatra araka ny fisehoany eo amin’ilay modely izy. Azo averina antsoina amin’ny \n ireny vondrona ireny, n eo no laharany. Misy ohatra nampiasaintsika niresahana sed. mba asio ohatra hafa eto

Zavatra mila tsiahivina

 • Izay hitan’ny motera-na regex mifanaraka amin’ny modelinao voalohany foana no raisiny
 • Ny fiverimberenana dia “greedy”, izany hoe tsy mijanona izy raha tsy rehefa tsy mahita intsony.

Rohy samihafa

 

regularexpression.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43