Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/732db66f7b107f8caa6abdeeba6c67b5.xhtml failed

Fizarana repertoire amin'ny Samba

Ny samba dia programa mihodina amin’ny linux izay ahafahana mampifandray ny milina ihodinany amina reseau Windows. Ny karazana fifampifandraisana amin’izany moa dia mety hoe:

 • fizarana dossier
 • fizarana imprimantes na peripheriques hafa
 • fitantanana an’ireo mpampiasa reseau, sy ny karazana alalana

Ny ohatra eto izao dia hoe, raha misy dossier ao amin’ny milina linux ka tiana ho afaka hita sy ampiasaina avy any amina milina windows anaty LAN na reseau local. Toy izao ary no zavatra atao:

Fametrahana ny samba

Mitovy amin’ny fametrahana rindrankajy amin’ny linux rehetra ihany ny fametrahana azy, izay miankina amin’ilay distribution ampiasaina. Tsotra dia tsotra moa ny fametrahana azy miaraka amin’ny fitaovana toy ny apt na yum.

# (amin'ny kaonty super user)
# amin'ny redhat-based distribution
yum install samba
# amin'ny debian-based distribution
apt-get install samba
apt-get install smbfs

Ny Mpampiasa

Tsy tonga dia ny user amin’ilay linux ihodinany no user amin’ny reseau (ny user-n’ny samba). Manamora ny fitantanana ihany anefa raha ampitoviana ireo. Raisintsika ohatra ny mpampiasa ikoto, atao ohatra an’izay daholo koa ny mpampiasa rehetra.

 • Mila foronina aloha ilay kaontin’ikoto raha mbola tsy misy.
# atao amin'ny kaonty root daholo ireo komandy manaraka ireo
adduser ikoto
passwd ikoto  # dia omena ny alahidiny izy
 • Ampiana ho isan’ny user amin’ny samba koa izy
smbpasswd -a ikoto  # dia omena ny alahidiny, ampitovio amin'ny system passwd ihany
 
# NB: Raha te hamafa user dia miova ho izao ilay baiko
smbpasswd -d ikoto
 • Manamboatra fichier /etc/samba/smbusers, ka ampidirina ao ity andalana ity:
ikoto = "ikoto"
 • Ampiana an’izao indray ao anatin’ny smb.conf, izay milaza ny fomba hanaovana authentication :
Security = user
username map = /etc/samba/smbusers

Fizarana dossier

Ao amin’ny smb.conf io no fanaovana ny configuration an’ny samba, ka ao no anomezana ny dossier hozaraina rehetra sy ny options miaraka aminy. Ny tahirinkevitra fenofeno kokoa dia ao amin’ny man smb.conf. (RTFM ;)). Ireto aloha no karazana parametres azo ampiasaina raha hizara dossier, ny sanda default moa no sanda raisiny raha ohatra ka tsy lazaina azy izay tianao.

Parm default mombamomba
path = Ny chemin misy an’ilay dossier hozaraina
comment = Famariparitana tsotra momba an’ilay dossier
guest ok = yes/no (na public) no Raha yes dia tsy mila authentification
valid users ny rehetra Lisitr’ireo user avela hahita azy
printable = true/false false Service-na impression no ilana an’ity
writeable = yes/no no Afaka anoratana (raha no izany dia read only
write list = ny rehetra lisitry ny user afaka manoratra
browseable = yes Afaka hitan’ny rehetra, na ireo tsy manana alalana aza
create mode na mask = 0744 Alalana be indrindra azo omena ny rakitra noforonina tao
directory mode na mask = 0755 Alalana be indrindra azo omena ny dossier noforonina tao
force directory mode = 000 Alalana omena ny dossier vao noforonina
force group = Ny vondrona tompon’ny dossier noforonina tao
hide dot files = yes/no yes Manafina ny rakitra manana anaranamanomboka amin’ny teboka ‘.’
hosts allow = ny rehetra Lisitr’ireo solosaina avela hahita ny partage
hosts deny = tsy misy Lisitr’ireo solosaina tsy avela hahita ny partage
max connections = 0 ny habetsaky ny solosaina afaka connecté miaraka. Raha 0 dia tsy voafetra

Haka ohatra iray ary isika, hoe ho-partager-na ny repertoire /home/ikoto/hira/mahaleo, ka tiana mba ho hitan’ny rehetra izay eo amin’ny reseau. Ampiana toy izao noho izany ny ao anatin’ny smb.conf :

[Mahaleo]
  comment = hira Mahaleo
  path = /home/ikoto/hira/mahaleo
  public = yes
  writable = yes
  force user = nobody
  force group = nogroup

Ohatra iray hafa, raha hi-partager ny cd-rom ohatra izay monté ao amin’ny /mnt/cdrom

[cdrom]
  path = /mnt/cdrom
  public = yes
  # tsy azo anoratana ny cd-rom
  writeable = no

Momba an'ireo alalana

Misy fomba telo no mametra ny alalana ho amin’ny dossiers zaraina amin’ny samba, ka mandeha araka izao:

 • ny alalana voafaritra tamin’ny montage-n’ny kapila misy azy : mety ho avy amin’ny baiko mount io, fa matetika dia ao amin’ny rakitra /etc/fstab no amaritana an’izay.
 • ny alalana voafaritra ao amin’ilay systeme linux : ny rakitra read-only ho an’ikoto ohatra ao amin’ny linux, na homena ny alalana rehetra aza ao amin’ny smb.conf dia hijanona ho read-only foana. Mila atao chmod araka izay ilaina aloha izany ny dossier hozaraina
 • ny alalana omena ao amin’ny smb.conf

Momba an’ireo isa mametra ny alalana dia mitovy amin’ny alalana unix ihany no fikajiana azy

Mandefa sy manajanona azy

Rehefa vita ny config rehetra dia izao indray no tohiny:

# Fanamarinana an'izay config vita izay
testparm
 
# Fandefasana ny samba
# - amin'ny redhat-based distribution, Fedora ohatra
service samba start
# -amin'ny debian-based distribution, Ubuntu ohatra
/etc/init.d/samba start

Arakaraka izay tiana hatao, fa ilay hoe “start” eo dia azo soloina hoe “stop” na “restart” na “status

 

samba.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43